قطعی آب در مناطق کرج برنامه ریزی شده نیست

مدیر آبفای کرج با بیان اینکه قطعی آب در هیچ منطقه ای به صورت برنامه ریزی شده نیست، اضافه کرد: برخی از قطعی آب به دلیل قطعی برق است که از اداره برق درخواست کردیم برنامه خود را در این زمینه ارائه کند. شهرام حافظ، مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرج، گفت: توسعه زیرساخت شبکه […]

مدیر آبفای کرج با بیان اینکه قطعی آب در هیچ منطقه ای به صورت برنامه ریزی شده نیست، اضافه کرد: برخی از قطعی آب به دلیل قطعی برق است که از اداره برق درخواست کردیم برنامه خود را در این زمینه ارائه کند.

شهرام حافظ، مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرج، گفت: توسعه زیرساخت شبکه آب منطقه مهرشهر منحر به قطعی آب این منطقه شده بود که پیش از این نیز موضوع اطلاع رسانی شده بود.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرج با بیان اینکه عملیات توسعه شبکه آبی منطقه مهرشهر به پایان رسیده است، اظهار کرد: اگر مردم منطقه کماکان با قطعی آب مواجه هستند و هنوز مشکل پابرجاست، پمپ‌ها را بررسی کنند و در صورتی که مشکل برطرف نشد با سامانه ۱۲۳ تماس بگیرند.

حافظ در ادامه با اشاره به اینکه کیفیت آب شرب تمامی مناطق بررسی شده است و مشکلی وجود ندارد، ادامه داد: آب شرب مناطق بر اساس بهترین استانداردهای روز دنیا تأمین می‌شود.

وی در بخش دیگری قطعی آب را در پی قطعی برق برشمرد و یادآور شد: از اداره برق در خواست کردیم برای قطعی برق برنامه ای ارائه کند تا برنامه ریزی لازم در این راستا صورت گیرد.

مدیر آبفای کرج با اشاره به اینکه برخی مناطق در خصوص خرید و نصب پمپ بی تفاوت عمل می‌کنند، بیان کرد: این دستورالعمل از سوی آبفا تجویز نبوده و جزو الزامات مهندسی ساختمان است، از این رو توصیه می‌شود شهروندان حتما در این راستا اقدام کنند.

حافظ در پایان با تأکید بر اینکه هیچ برنامه ای برای قطعی آب و سهمیه بندی در دستور کار قرار ندارد، تصریح کرد: شهروندان با توجه به اینکه در بیش از ۱۰ ماه سال مشکلی برای تأمین آب ندارند، در زمان گرما کمبود آب برای خرید پمپ اقدام نمی‌کنند.