قرائت اندرویدی کنتورها در تبریز

شرکت توزیع نیروی برق تبریز برای دقت بیشتر و حذف خطای دید چشمی، اقدام به قرائت اندرویدی کنتورها کرده است. این سیستم، قابلیت قرائت کنتورهای آنالوگ را نیز داراست. در این راستا، سیستم قرائت اندرویدی با همکاری شرکت مانیر در برق تبریز راه اندازی شده است. در این روش، ماموران تشخیص، اطلاعات خام فایل قرائت […]

شرکت توزیع نیروی برق تبریز برای دقت بیشتر و حذف خطای دید چشمی، اقدام به قرائت اندرویدی کنتورها کرده است. این سیستم، قابلیت قرائت کنتورهای آنالوگ را نیز داراست.

در این راستا، سیستم قرائت اندرویدی با همکاری شرکت مانیر در برق تبریز راه اندازی شده است. در این روش، ماموران تشخیص، اطلاعات خام فایل قرائت را از طریق اینترنت ذخیره و پس از بارگذاری در گوشی تلفن همراه، قرائت می کنند.
قرائت کنتورهای دیجیتالی با پراب نوری از طریق بلوتوث به گوشی وصل شده میسر است و قرائت کنتورهای آنالوگ از طریق نرم افزار هوش مصنوعی تصویرسازی شده و کارکرد کنتورها بعد از عکس گیری به اعداد تبدیل شده و در سیستم ثبت می شود.
این گزارش حاکی است؛ این طرح بویژه به صورت پایلوت در امور برق روشنایی اجرایی و نهایی شده و با نظارت دفتر نظارت بر فروش انرژی، مراحل رشد و توسعه ی خود را طی می کند.

برای پیشبرد این طرح، گوشی های تلفن همراه و وسایل مورد نیاز توسط شرکت توزیع نیروی برق تبریز تهیه و در اختیار ماموران تشخیص قرار گرفته است.
گفتنی است؛ مزیت اصلی این طرح، قرائت صحیح و حذف خطای دید چشمی در کنتورهای آنالوگ و افزایش تعداد قرائت غیردستی در کنتورهای دیجیتالی است که جزو شاخص های شرکت توانیر است.