شهردار تبریز از مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شهرستان قدردانی کرد

شهردار تبریز طی لوح‌های جداگانه از مدیرعامل و همکاران شرکت توزیع نیروی برق در خصوص پروژه مسیرگشایی شهید علیپور قدردانی کرد.

به گزارش برقآب، به نقل از روابط‌عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز، یعقوب هوشیار دررابطه‌با اقدامات انجام شده توسط این شرکت در ساماندهی و تأمین روشنایی معابر، پروژه مسیرگشایی شهید علیپور از مهندس حسامی مدیرعامل شرکت قدردانی کرد.
شهردار استان تبریز همچنین طی لوایحی جداگانه از سالک یعقوبی، مدیر امور برق روشنایی، علیرضا شفاعت قراملکی، مدیر امور توسعه و بهسازی شبکه، رضا یگانه، رئیس اداره توسعه و بهسازی شبکه، علی شجاعی نماینده شرکت توزیع نیروی برق در شهرداری استان تبریز و سید ایوب پیروز پناه، سیمبان شرکت توزیع نیروی برق تبریز قدردانی کرد.
پروژه تأمین انشعابات و روشنایی مسیر شهید علیپور با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال با مشارکت شرکت توزیع نیروی برق و شهرداری استان تبریز انجام شده است.
در راستای اجرای این پروژه، ۲۲۵ متر کابل خودنگهدار فشارضعیف هوایی و ۲۱۰ متر کابل کشی آلومینیومی فشارضعیف زمینی احداث و ۴۴۰ متر کابل آلومینیومی جابه‌جا شده است.