قدردانی رئیس دفتر رئیس‌جمهور از تغییر الگوی مصرف سوخت نیروگاه‌ها

رئیس دفتر رئیس‌جمهور از اقدامات وزارت نیرو برای تغییر الگوی مصرف سوخت نیروگاه‌ها، کاهش منابع آلاینده‌ها و اهتمام در تامین حقابه تالاب‌ها طی سال ۱۳۹۸ قدردانی کرد. به‌گزارش پایگاه خبری شرکت برق حرارتی، “محمود واعظی” در نامه‌ای خطاب به “رضا اردکانیان” وزیر نیرو، تاثیر اقدامات این وزارتخانه را در حفظ و حراست از محیط زیست، […]

رئیس دفتر رئیس‌جمهور از اقدامات وزارت نیرو برای تغییر الگوی مصرف سوخت نیروگاه‌ها، کاهش منابع آلاینده‌ها و اهتمام در تامین حقابه تالاب‌ها طی سال ۱۳۹۸ قدردانی کرد.

به‌گزارش پایگاه خبری شرکت برق حرارتی، “محمود واعظی” در نامه‌ای خطاب به “رضا اردکانیان” وزیر نیرو، تاثیر اقدامات این وزارتخانه را در حفظ و حراست از محیط زیست، مثبت و قابل توجه ارزیابی و عنوان کرد: با توجه به بررسی مستندات ارائه شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص اقدامات آن وزارتخانه نسبت به تغییر الگوی مصرف سوخت نیروگاه‌ها و کاهش منابع آلاینده‌ها و اهتمام در تامین حقابه تالاب‌ها طی سال ۱۳۹۸ که اثرات مثبت و قابل توجهی در حفظ و حراست از محیط زیست بر جای گذاشته است؛ بدین وسیله از مدیریت و مساعی جنابعالی و همکارانتان تشکر و قدردانی می‌شود.