قدردانی استاندار آذربایجان شرقی از مدیران عامل آب منطقه ای و آب و فاضلاب استان برای عملکرد شایسته در مدیریت آب در پیک مصرف سال جاری

استاندار آذربایجان‌شرقی از مدیرعامل آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب استان به خاطر عملکرد شایسته در مدیریت آب در پیک مصرف سال جاری قدردانی نمود.
به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، دکتر عابدین خرم افزود: علیرغم مشکلات موجود در نزولات آسمانی و افزایش دمای یک و نیم درجه ای نسبت به سال گذشته، تا این لحظه قطعی آب در تبریز و اغلب شهرها نداشته‌ایم که این را مدیون مدیریت شایسته منابع آبی در ابعاد مختلف توسط مدیران عامل شرکت آب منطقه‌ای و شرکت آب و فاضلاب استان در حوزه های مختلف مدیریت آب سدها، پایاب سد ها و آب شرب استان هستیم که بدون وقفه و با زحمات شبانه روزی انجام شده است.