قدردانی از کارشناس آمار و برنامه ریزی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی

قدردانی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از کارشناس آمار و برنامه ریزی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی

قدردانی از کارشناس آمار و برنامه ریزی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی

به گزارش برقاب،مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با ارسال لوح سپاس از کارشناس آمار و برنامه ریزی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی قدردانی کرد.

در لوح سپاس مسعود باقرزاده کریمی خطاب به نعمان مرادزاده آمده است: بار دیگر موهبت الهی،گستره پر مهر زمین را به سر سبزی و خرمی آراست و سالی دیگر فرا رسیدن تا حیاتی نو و شکوفایی دوباره را به عنوان سر آغاز مجدد در زندگی نوع بشر قرار دهد.

بدینوسیله از همکاری های ارزنده جنابعالی در پیشبرد اهداف آماری صنعت آب و فاضلاب و تعاملبا دفتر برناوه ریزی و بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در سال ۱۴۰۲ تقدیر و تشکر می نمایم.

امید است این عید سعید با تحول قلب ها و رویش معنویت در انسان ها همراه باشد و استمرار این، همکاری در سال ۱۴۰۳، همچنان آثار پر خیز و برکتی برای خدمت رسانی بیشتر برای کشور و مردم عزیزمان در بر داشته باشد