سخنگوی صنعت برق هشدار داد:

قبضهای میلیونی در انتظار مشترکان بسیار پرمصرف

مدیرعامل شرکت توانیر گفت: حدود ٢.٥ درصد از مشترکان برق در کشور بسیار پرمصرف هستند و حدوداً چندین برابر الگوی مصرف از برق استفاده می کنند.

به گزارش پایگاه خبری برقآب، به نقل از روابط عمومی شرکت توانیر، مصطفی رجبی مشهدی با بیان اینکه ناچاریم در خصوص این مشترکین از عوامل بازدارنده استفاده کنیم، تصریح کرد: برق این مشترکین با قیمت برق نیروگاه های تجدیدپذیر محاسبه خواهد شد و در واقع برق این مشترکان بسیار پرمصرف از نیروگاه های تجدیدپذیر خریداری می شود.
سخنگوی صنعت برق همچنین گفت: این مشترکین با توجه به در اختیار داشتن فضای بیشتر می توانند خودشان سرمایه گذار نیروگاه های تجدید پذیر باشند و برق مورد نیاز خود را از این طریق تامین کنند