فارس گزارش می دهد:

قاتل برق و عامل قبضهای نجومی را بشناسید

یک پژوهش نشان می دهد که افزایش استفاده از کولر گازی در سالهای اخیر موجب شده تا مصرف برق بخش خانگی جهش کرده و از طرفی مشترکان را با افزایش قبض برق مواجه می کند.
قاتل برق و عامل قبضهای نجومی را بشناسیدبه گزارش برقاب، پایگاه خبری توانیر، موسسه ELineN گزارش داده که تنها ٢۶ درصد از مشترکان خانگی در تهران از کولر گازی استفاده می کنند، اما این سهم در واحدهای مسکونی جدید از ٩٠ درصد فراتر رفته و آمار نصب کولرهای گازی با سرعت رو به افزایش است.

کولر گازی با مشخصات آنچه در بازار ایران یافت می شود، مناسب آب و هوای با رطوبت کم نظیر تهران نیست و از طرفی مصرف برق آن ٧ برابر کولر آبی است.
با تثبت نظام تعرفه گذاری پلکانی در صنعت برق برای بخش خانگی از بهمن ماه ١۴٠٠، افزایش ٧ برابری مصرف برق صرفا به معنای افزایش ٧ برابری قبض برق نیست.
با در نظر گرفتن تعرفه پلکانی برق، اگر یک مشترک با کولر آبی در حد الگو برق مصرف کند با جایگزین کردن کولر گازی با افزایش ۵۵ برابری هزینه برق مواجه خواهد شد.
با وجود تناسب کولر آبی با آب و هوای شهرهایی نظیر تهران، بسیاری از سازندگان واحدهای جدید مسکونی کانال کولر آبی را از خانه های جدید حذف کرده اند.
کارشناس مسکن سعید بیرانوند علت حذف کانال کولر از واحدهای مسکونی جدید را به دلیل محدودیت فضا خوانده و معتقد است که معماری واحدهای مسکونی با وجود کانال های کولر بسیار دشوار است و حذف آن می تواند طراحی منازل را بهینه تر از گذشته کند.
در مقابل، کارشناس انرژی حامد نیک خواه می گوید که حذف کانال کولر توسط سازندگان دلیل اقتصادی دارد، زیرا کانال کولر فضای مشاع را بیشتر کرده و متراژ فروخته شده به مردم را کاهش می داد و سازندگان برای سود بیشتر دست به حذف کانال کولر زده اند.
الگوی مصرف برق در مناطق به آب و هوایی نظیر تهران بر اساس مصرف اکثریت مردم و مطابق کولر آبی تعبیه شده و اقدام سازندگان مسکن نسبت به حذف کانال کولر آبی برای سود بیشتر می تواند به گرداب قبض برق نجومی برای خریدار ختم شود.
در این زمینه نهادهای نظارتی ساخت و ساز بایستی سخت گیری ها نسبت به نصب کانال کولر آبی توسط سازندگان را افزایش دهند.