قابل توجه کشاورزان، دارندگان موتور تلمبه های مجاز، عشایر وگردشگران

با توجه به بارش نزولات جوی در روز های اخیر، سد مخزنی کزنار الیگودرز تا سه روز آینده سرریز خواهد شد.

به گزارش برقآب، با توجه به بارش نزولات جوی در روز های اخیر، سد مخزنی کزنار الیگودرز تا سه روز آینده سرریز خواهد شد.

به کلیه ساکنین، کشاورزان، دارندگان موتورتلمبه های مجاز، عشایر و گردشگران اطراف رودخانه هشدار داده می شود برای ایمنی و حفظ جان خود از رودخانه فاصله بگیرند.