فعالیت‌های عمرانی و خدمات آبرسانی به مشترکان روستای گناباد

باترویج فرهنگ خدمت رسانی و برنامه‌ریزی های انجام شده شرکت آبفای گناباد و توسعه حس خدمت‌رسانی در مردم، طی یکسال گذشته حضور داوطلبانه‌ی مردم شهرستان گناباد در فعالیت‌های عمرانی مرتبط با حوزه‌ی آبرسانی مناطق محروم افزایش چشمگیری داشته و اقدامات بسیار خوبی در این راستا انجام شده است.

فعالیت‌های عمرانی و خدمات آبرسانی به مشترکان روستای گناباد

به گزارش برقاب،باترویج فرهنگ خدمت رسانی و برنامه‌ریزی های انجام شده شرکت آبفای گناباد و توسعه حس خدمت‌رسانی در مردم، طی یکسال گذشته حضور داوطلبانه‌ی مردم شهرستان گناباد در فعالیت‌های عمرانی مرتبط با حوزه‌ی  خدمات آبرسانی مناطق محروم افزایش چشمگیری داشته و اقدامات بسیار خوبی در این راستا انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی آبفای گناباد در راستای این اقدامات با بسیج مردمی اهالی روستاهای گناباد در کنارکارشناسان و متخصصان آبفا با ترمیم و اصلاح خط انتقال آب روستای سنجتک این شهرستان ضمن کاهش هدر رفت آب عملیات خدمات آبرسانی به ۹۳ مشترک دو روستای فخ و سنجتک پایان یافت.
بر اساس این گزارش اصلاح ۱۰۰ متر لوله‌ی قطر ۷۵ میلی‌متر در خط انتقال روستای سنجتک با همکاری جهادی مردم و آبفای گناباد انجام شد.

لازم به ذکر است که بهسازی قنات روستای کبوترکوه یکی دیگر از اقدامات انجام شده در این شهرستان است که با همکاری بسیج مردمی اهالی روستا انجام شد.