فعالان رسانه ای تبعات ناشی از خشکسالی را به خوبی برای مردم تشریح کرده اند.

مدیر عامل آبفای استان اصفهان در دیدار با اعضای هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران استان اصفهان بر تعامل دوسویه میان اصحاب رسانه و آبفا تاکید کرد. هاشم امینی با بیان این که در سال های اخیر رسانه ها در بزنگاه های مختلف در مدیریت تقاضا و مصرف آب در جامعه، آبفای استان اصفهان را […]

مدیر عامل آبفای استان اصفهان در دیدار با اعضای هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران استان اصفهان بر تعامل دوسویه میان اصحاب رسانه و آبفا تاکید کرد.

هاشم امینی با بیان این که در سال های اخیر رسانه ها در بزنگاه های مختلف در مدیریت تقاضا و مصرف آب در جامعه، آبفای استان اصفهان را یاری کرده اند، اظهار داشت: فعالان رسانه ای پل ارتباطی میان مردم و مسئولان هستند که در سال های اخیر  تبعات ناشی از خشکسالی را به خوبی برای مردم تشریح کرده اند.

وی به آثارگسترده ناشی از پدیده خشکسالی اشاره کرد و بیان داشت: عدم جاری شدن آب در بستر رودخانه زاینده رود علاوه بر این که فرونشست زمین را در پی دارد، به میراث فرهنگی اصفهان آسیب می رساند که تهدیدی بسیار جدی برای تمدن این سرزمین به شمار می آید.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان با تاکید بر اهمیت باز چرخانی آب گفت: در سال های اخیر صنایع بزرگ استان با استفاده از پساب  برای رفع نیاز آبی خود، زمینه را در استفاده بهینه از آب مهیا کردند.

امینی به ارزش حیاتی آب در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: هر قطره از آب در استان باید به خوبی در بخش شرب، صنعت، کشاورزی و خدمات مدیریت شود تا تبعات ناشی از خشکسالی تا حدودی مهار شود.

وی از اصحاب رسانه خواست با مستند سازی و تحلیل های سازنده در بخش آب، مسئولان استان را در رفع مشکلات ناشی از خشکسالی یاری دهند.

امینی افزود: فعالان رسانه ها می توانند با تولید گزارش های سازنده، تصویر صحیح و شفافی از آثار ناشی از خشکسالی در استان را ارائه دهند و راهکارهایی که در این زمینه اتخاذ شده را برای مردم بیان کنند.

مدیر عامل آبفای استان اصفهان اعلام کرد: این شرکت همواره رویکرد حمایتی نسبت به فعالان عرصه رسانه داشته است و این رویه همچنان ادامه دارد.

در ادامه این جلسه رئیس و اعضای هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران استان اصفهان به بیان نقطه نظرات خود در زمینه تعامل هر چه بیشتر اصحاب رسانه با شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان پرداختند و پیشنهاداتی در این خصوص ارائه دادند.