فصلنامه برق امید منتشر شد.

فصل‌نامه خبری شماره ۱۷ شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان مربوط به تابستان ۱۴۰۰ منتشر شد . ✅ عبور از تابستان سخت … 🔻در این شماره می‌خوانید: ✔️ اخبار مربوط به مدیرعامل ، معاونت ها و مدیران حوزه‌ ستادی شرکت توزیع ✔️ اقدامات و عملکرد مدیریت‌های توزیع شهرستان‌های سراسر استان ✔️ خبرهای فرهنگی و ورزشی […]

فصل‌نامه خبری شماره ۱۷ شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان مربوط به تابستان ۱۴۰۰ منتشر شد .

✅ عبور از تابستان سخت …

🔻در این شماره می‌خوانید:

✔️ اخبار مربوط به مدیرعامل ، معاونت ها و مدیران حوزه‌ ستادی شرکت توزیع

✔️ اقدامات و عملکرد مدیریت‌های توزیع شهرستان‌های سراسر استان

✔️ خبرهای فرهنگی و ورزشی شرکت توزیع و معرفی ورزشکاران این شرکت در رشته‌های مختلف

برق امید ۱۷