فروش ۶۰ تن سیم مسی اسقاطی موجود در انبار مرکزی

فروش ۶۰ تن سیم مسی اسقاطی موجود در انبار مرکزی ۱۳۹۹/۰۶/۰۳   اطلاعات بیشتر: https://www.waepd.ir/Index.aspx?page_=tender&order=list&lang=1&sub=0&tempname=newmain&PageIdF=7&PageId=1342&methodName=findparent

فروش ۶۰ تن سیم مسی اسقاطی موجود در انبار مرکزی ۱۳۹۹/۰۶/۰۳

 

اطلاعات بیشتر:

https://www.waepd.ir/Index.aspx?page_=tender&order=list&lang=1&sub=0&tempname=newmain&PageIdF=7&PageId=1342&methodName=findparent