فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای…

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار در اقطار ۱۵۰و ۲۰۰ میلیمترجهت مناطق فریدن و خوانسار شماره ۸۲-۲-۹۹ تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ کد فراخوان: ۹۹-۲-۸۲ نوع: مناقصه نوع برگزاری: یک مرحله ای نوع انتشار: فراخوان مهلت تحویل اسناد: تاساعت : ۱۵:۰۰ روز شنبه به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ محل بازگشایی پیشنهادها: ساختمان مرکزی شرکت آب وفاضلاب استان […]

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار در اقطار ۱۵۰و ۲۰۰ میلیمترجهت مناطق فریدن و خوانسار شماره ۸۲-۲-۹۹

تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

کد فراخوان: ۹۹-۲-۸۲

نوع: مناقصه

نوع برگزاری: یک مرحله ای

نوع انتشار: فراخوان

مهلت تحویل اسناد: تاساعت : ۱۵:۰۰ روز شنبه به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

محل بازگشایی پیشنهادها: ساختمان مرکزی شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان (سالن اندیشه)

تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه: از ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز یکشنبه به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲

محل تحویل اسناد و مدارک: دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان به نشانی : اصفهان، خیابان هزارجریب، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابرابن حیان، کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶

اطلاعات بیشتر:

https://www.abfaesfahan.ir/tender/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%84/