فراخوان مقالات هشتمین وب کنفرانس بین‌المللی ترانسفورماتور

برای اطلاع از جزئیات این وب کنفرانس به سایت www.Transfo.ir مراجعه کنید.

برای اطلاع از جزئیات این وب کنفرانس به سایت www.Transfo.ir مراجعه کنید.