فراخوان شناسایی شرکت‌های فن اور طراحی و ساخت پیشرانه اتوبوس‌های برقی شهری

فراخوان شناسایی شرکت‌های فن اور جهت اجرای پروژه اکتساب دانش فنی طراحی و ساخت پیشرانه اتوبوس‌های برقی شهری (شارژ شبانه) از نوع مغناطیس دائم (PMSM) با ظرفیت 180 کیلو وات پژوهشگاه نیرو در نظر دارد با هدف اکتساب دانش فنی پیشرانه اتوبوس‌های برقی و توسعه بازار آن در داخل کشور، پروژه توسعه فناوری طراحی و […]

فراخوان شناسایی شرکت‌های فن اور جهت اجرای پروژه اکتساب دانش فنی طراحی و ساخت پیشرانه اتوبوس‌های برقی شهری (شارژ شبانه) از نوع مغناطیس دائم (PMSM) با ظرفیت 180 کیلو وات

پژوهشگاه نیرو در نظر دارد با هدف اکتساب دانش فنی پیشرانه اتوبوس‌های برقی و توسعه بازار آن در داخل کشور، پروژه توسعه فناوری طراحی و ساخت پیشرانه اتوبوس‌های برقی از نوع مغناطیس دائم (PMSM) با ظرفیت 180 کیلووات را اکتساب نماید. لذا از کلیه شرکت‌های تولیدکننده، هسته های فناور و شرکت‌های دانش بنیان که تمایل به همکاری در پروژه فوق الذکر را دارند تقاضا می‌گردد پیشنهاد درخواست همکاری (مشارکت) خود را رسما تا انتهای وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 99/05/02 به آدرس زیر ارسال نمایند:
آدرس: تهران- شهرک غرب- انتهای بلوار شهید دادمان- پژوهشگاه نیرو- مرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرفته- صندوق پستی 14665517، تلفن : 88364623-021 ، فکس : 88590165-021
وب سایت: www.motor.nri.ac.ir
ایمیل: info@motor.nri.ac.ir