فراخوان شناسایی تامین کنندگان کالا و تجهیزات

شرکت توزیع نیروی برق تبریز به منظور گسترش لیست تامین کنندگان کالا و تجهیزات مورد نیاز خود در زمینه: 1- باسداکت آلومینیومی با کد آلیاژی 6063 و یا 6101 از تولیدکنندگان و تامین کنندگان فعال دعوت می نماید مستندات مندرج در فرم 00 / 19 / چ ل / م م را حداکثر تا آخر وقت اداری روز […]

شرکت توزیع نیروی برق تبریز به منظور گسترش لیست تامین کنندگان کالا و تجهیزات مورد نیاز خود در زمینه:

1- باسداکت آلومینیومی با کد آلیاژی 6063 و یا 6101

از تولیدکنندگان و تامین کنندگان فعال دعوت می نماید مستندات مندرج در فرم 00 / 19 / چ ل / م م را حداکثر تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 25/ 04/ 1400 به نشانی: تبریز، جاده ائل گلی – نبش الهی پرست -ساختمان شماره 2 شرکت توزیع نیروی برق تبریز – دفتر مهندسی و نظارت – خانم سناخوان تحویل نمایند.لازم به ذکر است فرم مربوطه در پیوست همین فراخوان موجود می باشد.