فراخوان دعوت به همکاری شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت مدیریت منابع آب ایران در اجرای ساختار سازمانی جدید ابلاغی و در راستای راهبرد شایسته‌گزینی در شناسایی و انتخاب افراد واجد شرایط جهت انتصاب پست‌های سازمانی فراخوانی منتشر نمود. به گزارش شبکه خبری آب ایران ،از کلیه متقاضیان واجد شرایط از طریق فراخوان عمومی دعوت به همکاری می‌نماید. داوطلبین می‌توانند از روز دوشنبه مورخ […]

شرکت مدیریت منابع آب ایران در اجرای ساختار سازمانی جدید ابلاغی و در راستای راهبرد شایسته‌گزینی در شناسایی و انتخاب افراد واجد شرایط جهت انتصاب پست‌های سازمانی فراخوانی منتشر نمود.

به گزارش شبکه خبری آب ایران ،از کلیه متقاضیان واجد شرایط از طریق فراخوان عمومی دعوت به همکاری می‌نماید. داوطلبین می‌توانند از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ به مدت ۱۰ روز به پایگاه اطلاع‌رسانی www.wrm.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک و مستندات مربوطه اقدام نمایند.