فراخوان دعوت به همکاری شرکت مدیریت منابع آب ایران

در اجرای ساختار سازمانی جدید شرکت مدیریت منابع آب ایران و در راستای راهبرد شایسته‌گزینی و ایجاد فرصت برابر برای کلیه افراد واجد شرایط عمومی و اختصاصی، این شرکت شناسایی و انتخاب مدیرکل دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی را از طریق فراخوان عمومی اعلام و از داوطلبین واجد شرایط دعوت به همکاری می‌نماید.  به […]

در اجرای ساختار سازمانی جدید شرکت مدیریت منابع آب ایران و در راستای راهبرد شایسته‌گزینی و ایجاد فرصت برابر برای کلیه افراد واجد شرایط عمومی و اختصاصی، این شرکت شناسایی و انتخاب مدیرکل دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی را از طریق فراخوان عمومی اعلام و از داوطلبین واجد شرایط دعوت به همکاری می‌نماید.

 به گزارش شبکه خبری آب ایران ، متقاضیان می‌توانند از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸به مدت ۱۰روز به پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت مدیریت منابع آب ایران به آدرس www.wrm.ir مراجعه و نسبت به انجام ثبت‌نام و ارسال مستندات مربوطه اقدام نمایند.