فراخوان خدمات نگهبانی…

 فراخوان خدمات نگهبانی ۲۶ واحد از اماکن و تأسیسات پست های انتقال و فوق توزیع و دیسپاچینگ های شرکت برق منطقه ای تهران در استان های تهران، البرز و قم -کد فراخوان ۴۳۶۷۸۶۹۶ تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۳۱    خرید سیم هادی،محافظ هوایی OPGW و فیبر نوری خط۴۰۰ کیلوولت باغستان – کد فراخوان ۴۲۶۹۰۶۸۸ تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵    تعمیرات […]

 

 

اطلاعات بیشتر: