فراخوان انتخاب مدیر توزیع نیروی برق شهرستان بوانات

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در راستای راهبرد شایسته گزینی وزارت نیرو در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت های برابر برای همه افراد واجد شرایط عمومی و تخصصی خدمت گزاری از متخصصین داوطلب واجد شرایط برای همکاری درسمت مدیر توزیع نیروی برق شهرستان بوانات دعوت به اعلام آمادگی می گردد. به گزارش دفتر روابط […]

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در راستای راهبرد شایسته گزینی وزارت نیرو در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت های برابر برای همه افراد واجد شرایط عمومی و تخصصی خدمت گزاری از متخصصین داوطلب واجد شرایط برای همکاری درسمت مدیر توزیع نیروی برق شهرستان بوانات دعوت به اعلام آمادگی می گردد.
به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، متقاضیان می توانند برای کسب اطلاع از شرایط احراز، وظایف مربوطه، آگاهی ازمدارک مورد نیاز و همچنین تکمیل فرم درخواست، تا تاریخ ۹ اسفند ۹۹ به آدرس www.farsedc.ir به بخش اطلاعیه مراجعه کرده و درخواست خود را در قسمت میزخدمت الکترونیکی بخش خدمات غیرمشترکین «بند ۱۶- فراخوان انتخاب و انتصاب مدیران» ، از طریق لینک زیرثبت نمایند.

https://encservices.farsedc.ir:9020/electronic_service/ui/service/index