فراخوان انتخاب مدیر توزیع برق شهرستان مسجدسلیمان

شرکت توزیع نیروی برق خوزستان در نظر دارد از طریق فراخوان نسبت به انتخاب مدیر توزیع برق شهرستان مسجدسلیمان اقدام نماید. شرکت توزیع نیروی برق خوزستان در راستای ابلاغ دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران با رویکرد فراخوان عمومی از سوی وزیر محترم نیرو جهت ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد واجد شرایط عمومی و تخصصی […]

شرکت توزیع نیروی برق خوزستان در نظر دارد از طریق فراخوان نسبت به انتخاب مدیر توزیع برق شهرستان مسجدسلیمان اقدام نماید.
شرکت توزیع نیروی برق خوزستان در راستای ابلاغ دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران با رویکرد فراخوان عمومی از سوی وزیر محترم نیرو جهت ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد واجد شرایط عمومی و تخصصی خدمت‌گزاری، با لحاظ مجموعه اسناد بالادستی و رعایت مواد قانونی ذیربط، برای سمت «مدیریت توزیع برق شهرستان مسجدسلیمان » از افراد واجد شرایط دعوت به عمل می آورد.
متقاضیان می توانند با دریافت شرایط، شرح وظایف و فرم اطلاعت عمومی و اختصاصی ذیل و تکمیل و ارسال آن ها به پست الکترونیکی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان به آدرس r.kepdc@gmail.com نسبت به شرکت در این فراخوان اقدام نمایند.