فراخوان انتخاب رئیس گروه زیرساخت و شبکه برق حرارتی

شرکت برق حرارتی در راستای راهبرد شایسته‌گزینی در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد واجد شرایط عمومی و تخصصی، از داوطلبان واجد شرایط برای همکاری در سمت «رئیس گروه زیر ساخت و شبکه در دفتر توسعه زیر ساخت سیستم‌های اطلاعاتی و شبکه‌های ارتباطی» دعوت به همکاری می‌کند. شرکت مادر تخصصی تولید نیروی […]

شرکت برق حرارتی در راستای راهبرد شایسته‌گزینی در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد واجد شرایط عمومی و تخصصی، از داوطلبان واجد شرایط برای همکاری در سمت «رئیس گروه زیر ساخت و شبکه در دفتر توسعه زیر ساخت سیستم‌های اطلاعاتی و شبکه‌های ارتباطی» دعوت به همکاری می‌کند.

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در راستای راهبرد شایسته‌گزینی دولت دوازدهم، فراخوان جدید خود را به منظور انتخاب افراد واجد شرایط و علاقه‌مند همکاری به عنوان رئیس گروه زیر ساخت و شبکه در دفتر توسعه زیر ساخت سیستم‌های اطلاعاتی و شبکه‌های ارتباطی منتشر کرد.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاع از شرایط احراز و وظایف مربوطه و همچنین تکمیل فرم درخواست می‌توانند تا یکم اردیبهشت‌ماه به آدرس https://moe.gov.ir/ مراجعه کنند.​