فراخوان ارسال طرح‌های فناورانه مرتبط با نیازهای صنعت آب و برق شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو (اصفهان، یزد و چهارمحال وبختیاری)

فراخوان ارسال طرح‌های فناورانه مرتبط با نیازهای صنعت آب و برق شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو (اصفهان، یزد و چهارمحال وبختیاری)

این فراخوان با هدف کمک به رفع تعدادی از چالش‌های فناورانه شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال‌و بختیاری برگزار می‌شود.
مهلت ارسال طرح‌های فناورانه مرتبط با نیازهای صنعت آب و برق شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نیرو (اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری) تا تاریخ 19 آذرماه سال جاری است.
فهرست نیازهای فناورانه در صفحه رویداد در وبسایت پژوهشگاه نیرو به نشانی www.nri.ac.ir آورده شده است. علاقمندان جهت شرکت در این فراخوان نسبت به تکمیل فرم پیوست تا تاریخ 1401/09/19 اقدام و پس از تکمیل فرم آن را به دبیرخانه رویداد به آدرس info@eptp.ir ایمیل فرمایند. جهت اطلاع از نیازهای هر استان به جداول زیر  و همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص رویداد به پیوست 1 مراجعه شود.