عملیات لایروبی رودخانه قزلچه سو مریوان…

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید عملیات لایروبی رودخانه قزلچه سو مریوان مناقصه یک مرحله‌ای دفتر قراردادها 1399/05/11 5 نمایش مشروح آگهی تاریخ ثبت: 1399/04/28 بازدید:5 عملیات اجرایی رپرگذاری رودخانه های استان کردستان مناقصه یک مرحله‌ای دفتر قراردادها 1399/05/12 4 نمایش مشروح آگهی تاریخ ثبت: 1399/04/28

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید
عملیات لایروبی رودخانه قزلچه سو مریوان مناقصه یک مرحله‌ای دفتر قراردادها 1399/05/11 5 نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/28

بازدید:5

عملیات اجرایی رپرگذاری رودخانه های استان کردستان مناقصه یک مرحله‌ای دفتر قراردادها 1399/05/12 4 نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/28