عملیات ساخت حوضچه ، نصب شیرگلوب و شیرصافی در سطح شهر یزد

نوع : مناقصه یک مرحله‌ای موضوع : عملیات ساخت حوضچه ، نصب شیرگلوب و شیرصافی در سطح شهر یزد شرح آگهی واحد منتشر کننده قراردادها دستگاه نظارت معاونت بهره برداری آب میزان برآورد هزینه ۲.۰۲۲.۵۴۵.۵۳۴ محل تأمین اعتبار داخلی مدت زمان اجرا ۹۰ روز محل اجرای پروژه ِیزد تضمین مورد نیاز ۱۰۱.۲۰۰.۰۰۰ محل بازگشایی یزد […]

نوع : مناقصه یک مرحله‌ای

موضوع : عملیات ساخت حوضچه ، نصب شیرگلوب و شیرصافی در سطح شهر یزد

شرح آگهی


قراردادها

معاونت بهره برداری آب

۲.۰۲۲.۵۴۵.۵۳۴

داخلی

۹۰ روز

ِیزد

۱۰۱.۲۰۰.۰۰۰

یزد

خیر

خیر

کیهان

چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۰

چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۰

یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

سه‌شنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
اطلاعات بیشتر:
https://www.abfayazd.ir/cs/Tender/101/688/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%B6%DA%86%D9%87-%D8%8C-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%A8-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DB%8C%D8%B2%D8%AF