عملیات رفع بحران از سقوط دکل خط۴٠٠ کیلوولت زاهدان – بیرجند

 باتوجه به انجام مستمر عملیات بازدید از خطوط توسط گروه‌های بهره‌برداری ناحیه شمال شرکت برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان، پس از مشاهده نقص و کمبود تعدادی از قطعات دکل‌ خط ۴۰۰ کیلوولت زاهدان-بیرجند به علت سرقت از این دکل‌، با انجام اقدامات سریع و فنی از سقوط دکل مذکور جلوگیری گردید.

سرقت قطعات دکل‌های خطوط انتقال در استان به مشکل و معضل بزرگی تبدیل شده است که در این رابطه تشکیل گروه‌های نظارت و گشت‌زنی شرکت برق منطقه‌ای استان با همکاری نیروی‌ انتظامی در کاهش این سرقت‌ها و همچنین کشف به موقع دکل‌های مورد سرقت قرار گرفته و رفع نقص آنها نقش بسزایی داشته است.