عملیات خرید و نصب تجهیزات مورد نیاز طرح احداث تصفیه خانه آب شرب…

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید عملیات خرید و نصب تجهیزات مورد نیاز طرح احداث تصفیه خانه آب شرب شهر فیروزآباد مناقصه یک مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/05/11 9 نمایش مشروح آگهی تاریخ ثبت: 1399/04/25 بازدید:9 عملیات خرید و نصب تجهیزات مورد نیاز طرح احداث تصفیه خانه آب شرب شهر […]

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید
عملیات خرید و نصب تجهیزات مورد نیاز طرح احداث تصفیه خانه آب شرب شهر فیروزآباد مناقصه یک مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/05/11 9 نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/25

بازدید:9

عملیات خرید و نصب تجهیزات مورد نیاز طرح احداث تصفیه خانه آب شرب شهر فیروزآباد مناقصه یک مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/05/05 27 نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/18

بازدید:27

خرید لوله و متعلقات پروژه تکمیل خط انتقال GRP وابسته به طرح انتقال آب از سد تنگاب تا دشت فیروزآباد مناقصه یک مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/05/05 14 نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/18