عملیات خدمات بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه…

عنوان نوع کد تاریخ مناقصه 386 عملیات خدمات حجمی حفاظت فیزیکی ساختمان ستاد، ساختمان شماره دو (حافظیه) ساختمانهای ناحیه یک و دو امورآبفا اراک، انبار مرکزی و تصفیه خانه فاضلاب شهر ارا یک مرحله ای 30 1400/05/09 385 انجام کلیه خدمات سامانه ارتباطات مردمی 122 دومرحله ای 28 1400/05/09 384 عملیات خدمات بهره برداری و […]

 

اطلاعات بیشتر:

https://www.abfamarkazi.ir/index.aspx?siteid=1&&siteid=1&pageid=374