عملیات اصلاح و بهینه سازی ۱۹ هزار متر شبکه توزیع برق در شهرستان مهدیشهر

به منظور استمرار خدمات دهی به مشترکان و پایداری خطوط برق‌رسانی، عملیات اصلاح و بهینه سازی ۱۹ هزار متر شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف هوایی و زمینی در شهرستان مهدیشهر به اجرا درآمده است. مدیر توزیع برق شهرستان مهدیشهر با بیان این مطلب اظهار داشت: طرح توسعه ۱۷ هزار و ۲۱۶ متر شبکه توزیع برق، کابل خودنگهدار و شبکه روشنایی […]

به منظور استمرار خدمات دهی به مشترکان و پایداری خطوط برق‌رسانی، عملیات اصلاح و بهینه سازی ۱۹ هزار متر شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف هوایی و زمینی در شهرستان مهدیشهر به اجرا درآمده است.

مدیر توزیع برق شهرستان مهدیشهر با بیان این مطلب اظهار داشت: طرح توسعه ۱۷ هزار و ۲۱۶ متر شبکه توزیع برق، کابل خودنگهدار و شبکه روشنایی معابر در نقاط مختلف شهرستان، از جمله اقدامات انجام شده در عرصه خدمات دهی در سال گذشته به شمار می‌رود.

حسین حافظی گفت: برای تغذیه برق مشترکان جدید، ۱۲ ایستگاه هوایی توزیع برق با ظرفیت ۶۲۵ کیلوولت آمپر احداث و بهره‌برداری شده و دو مورد افزایش قدرت پست به میزان ۵۰ کیلوولت آمپر به انجام رسیده است.

وی افزود: نصب پست هوایی جهت تامین برق سیادره جاشلوبار، ایستگاه تله متری چشمه گل رودبار، کارگاه بسته بندی موادغذایی، خیابان منبع آب و شهرک طوسی شهمیرزاد، برقراری دو دستگاه سکسیونر گازی هوایی جهت رینگ خطوط و برق دار کردن منطقه طالب آباد، بهینه سازی شش هزار متر شبکه سیمی روستای فولاد محله با تبدیل به کابل خودنگهدار، اصلاح شبکه روستاهای کاورد و ملاده، خیابان بنفشه شهرک شهید کلاهدوز شهمیرزاد، میدان فردوسی تا پست زمینی زیارت و احداث شبکه روشنایی بلوار آیت الله مومنی شهمیرزاد، بلوار رسالت درجزین و ورودی چهل تن، از اهم فعالیت های اجرا شده محسوب می شود.

وی با عنوان این که در سال قبل، ۳۴۴ پروژه عمرانی در سطح شهرستان به بهره برداری رسیده اضافه کرد: مبلغ ۶۴ میلیارد و ۵۱۶ میلیون ریال برای این تعداد پروژه سرمایه گذاری شده است.

حافظی خاطرنشان ساخت: اصلاح شبکه فشار متوسط و تعویض پایه های فرسوده منطقه رسم رودبار، تبدیل ۸۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی سیمی به کابل خودنگهدار، نصب پنج ایستگاه هوایی توزیع برای تامین برق متقاضیان جدید، مقاوم سازی ۱۰۰ مورد پایه های فرسوده در سطح شهرستان و همچنین احداث سه دستگاه پست هوایی جهت کاهش تلفات و تقلیل شعاع تغذیه برق مشترکین، از جمله برنامه های در دست اقدام این مدیریت در سال جاری است.