عملیات اصلاح و بهینه سازی پست زابل ۲ انجام شد

 مهندس حیدری رییس اداره بهینه سازی شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان عنوان داشت: به منظور تکمیل حفاظت و اصلاح مدارات و بهینه سازی تجهیزات پست زابل ۲ پس از نصب تابلو حفاظت و کنترل جدید، تعویض بریکر فرسوده روغنی با نمونه بریکر با گاز sf6 پارس سوییچ در حال انجام می باشد.  در این طرح علاوه بر اینکه امکان فرمان ریموت تجهیزات ۶۳ و ۲۰ کیلوولت بطور کامل فراهم شده است، حفاظت ترانسفورماتور قدرت نیز تکمیل می گردد و همچنین بمنظور افزایش قابلیت اطمینان پست، بریکر روغنی ۶۳ کیلوولت با نمونه پارس سوییچ در حال تعویض می باشد.