اجرای عملیات استاندارد سازی پمپ های غیر مجاز مشترکین محمد شهر

مدیر آبفا منطقه محمدشهر با اعلام این خبر افزود با تاکیدات مدیر عامل شرکت ضمن هماهنگی با مقامات قضائی و دادستان با تشکیل تیم ویژه نسبت به فرهنگ سازی ، صدور اخطار و قطع موقت انشعابات مشترکین دارای پمپ های مستقیم از شبکه اقدام شد. به گزارش روابط عمومی مدیریت آب فاضلاب شهرستان کرج شاهین […]

مدیر آبفا منطقه محمدشهر با اعلام این خبر افزود با تاکیدات مدیر عامل شرکت ضمن هماهنگی با مقامات قضائی و دادستان با تشکیل تیم ویژه نسبت به فرهنگ سازی ، صدور اخطار و قطع موقت انشعابات مشترکین دارای پمپ های مستقیم از شبکه اقدام شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت آب فاضلاب شهرستان کرج شاهین شاپوری مدیرآبفا منطقه محمد شهراظهار داشت: در این راستا تاکنون تعداد 510 مورد انشعاب به استاندارد سازی سیستم لوله کشی داخلی با تعبیه مخزن ذخیره آب اقدام کردند.
وی افزود : مطابق مبحث 16 مقررات ملی ساختمان نصب مخزن ذخیره آب به ازای هر واحد 250 لیتر الزامیست و نصب مستقیم پمپ روی شبکه آب شرب شهری منجر به بروز مشکلات عدیده کمی و کیفی برای مشترکین می گردد. ایشان ضمن قدردانی از همکاری مردم فهیم محمدشهر خاطرنشان ساخت این اقدام تا جمع آوری کل پمپ های غیر مجاز منصوبه در منطه ادامه خواهد داشت.