عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به منطقه کردآباد شهرستان سوادکوه آغاز شد

عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به منطقه کردآباد شهرستان سوادکوه با بهره مندی 800 نفر ازنعمت آب آشامیدنی سالم و پایدار با حضور مدیر عامل آبفامازندران،فرماندار سوادکوه، خانواده خیرمرحوم حاج عباس خلیلی آغاز شد.

در این مراسم مهندس برارزاده مدیرعامل آبفامازندران ضمن قدردانی ازخانواده خیر محترم گفت:یقینا بخشش و وقف اموال درراه خیر به خصوص طرحهای آبرسانی مایه تداوم حیات مردم است لذا ازخانواده

مرحوم حاج عباس خلیلی که زمین احداث مخزن ذخیره آب آشامیدنی منطقه کردآبادرا اهداء کردند،تشکر می کنم.

وی افزود: پروژه آبرسانی به منطقه کردآباد با احداث یک باب مخزن ذخیره 500 متر مکعبی به منظور تامین آب آشامیدنی سالم و پایدار با پیش بینی اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال شروع شده که پس از

اتمام و بهره برداری از آن800 نفر از مردم این منطقه از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند خواهند شد.

فرماندار سوادکوه نیز ضمن قدردانی از مجموعه شرکت آبفا مازندران گفت: در تخصیص اعتبارات شهرستانی بیشترین اعتبار را به بخش آب و راه اختصاص دادیم تا مشکلات این حوزه ها با تلاش مسئولان و

همراهی مردم مرتفع شود.