عملیات اجرایی طرح آبرسانی نمین و عنبران با جدیت ادامه دارد.

نماینده مجری طرح آبرسانی نمین و عنبران در بازدید از مراحل حفاری و لوله گذاری طرح ضمن قدردانی از همکاری تمامی دستگاههای اجرایی استان و شهرستان، از تداوم فعالیت ها در مراحل حفاری و لوله گذاری طرح آبرسانی نمین و عنبران خبر داد. مهندس حسن کروبیان گفت: عملیات اجرایی طرح آبرسانی نمین و عنبران با […]

نماینده مجری طرح آبرسانی نمین و عنبران در بازدید از مراحل حفاری و لوله گذاری طرح ضمن قدردانی از همکاری تمامی دستگاههای اجرایی استان و شهرستان، از تداوم فعالیت ها در مراحل حفاری و لوله گذاری طرح آبرسانی نمین و عنبران خبر داد.

مهندس حسن کروبیان گفت: عملیات اجرایی طرح آبرسانی نمین و عنبران با جدیت ادامه دارد و با توجه به برخورد خط انتقال با زیرساخت هایی همچون لوله اصلی آب شرب نمین و انشعابات گاز و مخابرات و کابلهای برق با همکاری مناسب تمامی ارگانهای زیربط فعالیت ها تداوم دارد.

وی ضمن اعلام رضایت از روند اجرای پروژه بر رعایت اصل ایمنی بر اساس پروتکل های بهداشتی تاکید و تصریح کرد: رعایت موازین بهداشتی در اجرای پروژه جزو مهمترین اولویت های ایمنی و امنیت کارگاهی است و این امر  ضامن سلامتی کارکنان و دست اندرکاران پروژه می باشد.

مهندس کروبیان در خصوص اجرای خط انتقال  طرح آبرسانی نمین و عنبران نیز گفت: 5 هزار و 800  متر لوله وارد کارگاه شده و 2 هزار و 800 متر در مسیر ریسه شده و2 هزار و 200 متر لوله جوشکاری شده و ۹۰۰متر  لوله گذاری شده است که با این اقدامات  پیشرفت فیزیکی کل طرح به ۵۸ درصد رسیده است.

نماینده مجری طرح آبرسانی نمین و عنبران عنوان کرد: با اتمام 6.5 کیلومتر خط انتقال آبرسانی نمین و عنبران مشکل قطعی آب شهرهای نمین و عنبران مرتفع خواهد شد.