عملیات اجرایی خط انتقال اصلی ناحیه شرقی فاضلاب رشت

عملیات اجرایی خط انتقال اصلی ناحیه شرقی فاضلاب رشت (ورودی ایستگاه پمپاژ فاضلاب اصلی شرقی (psk) رشت) آغاز شد.

عملیات اجرایی خط انتقال اصلی ناحیه شرقی فاضلاب رشت

به گزارش برقاب،  دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب گیلان؛ معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آبفای گیلان از آغاز عملیات اجرایی خط انتقال اصلی ناحیه شرقی فاضلاب رشت( ورودی ایستگاه پمپاژ فاضلاب اصلی شرقی psk) (رشت) با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان خبر داد.

مارال محبوب با اعلام این خبر بیان داشت: به منظور انتقال فاضلاب ناحیه شرقی شهر رشت به ایستگاه پمپاژ اصلی ناحیه شرقی psk) ( نیاز به اجرای خط انتقال به روش لوله رانی به طول۳ هزار و ۲۷۰ متر با قطر یک هزار میلیمتر از جنس بتن پلیمر و احداث ۳۳ شفت می باشد.

وی افزود: این پروژه از طرح ایجاد تاسیسات فاضلاب رشت و در قالب قرارداد احداث بخشی از شبکه جمع آوری و تاسیسات انتقال فاضلاب شهر رشت مورد پیمان شرکت گوهر رود پیش بینی شده است و مدت زمان اجرای کار یکسال می باشد.

محبوب تصریح کرد: با اتمام این پروژه ۱۴۷ هزار نفر از شهروندان ،از خدمات دفع بهداشتی فاضلاب بهره مند خواهند شد.