عملیات اجرایی بازسازی بخشی از خط انتقال سد دره بید به شهر طبس

موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید عملیات اجرایی بازسازی بخشی از خط انتقال سد دره بید به شهر طبس مناقصه یک مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 4 نمایش مشروح آگهی تاریخ ثبت: 1399/05/05  

موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید
عملیات اجرایی بازسازی بخشی از خط انتقال سد دره بید به شهر طبس مناقصه یک مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 4 نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/05