عملیات اجرایی احداث مخزن 1000 متر مکعبی بتنی طرح آبرسانی به منطقه ویژه اقتصادی لارستان

عملیات اجرایی احداث مخزن 1000 متر مکعبی بتنی طرح آبرسانی به منطقه ویژه اقتصادی لارستان مناقصه یک مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/05/20 3 نمایش مشروح آگهی تاریخ ثبت: 1399/04/31 بازدید:3 عملیات خرید و نصب تجهیزات مورد نیاز طرح احداث تصفیه خانه آب شرب شهر فیروزآباد مناقصه یک مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/05/11 15 نمایش مشروح آگهی تاریخ ثبت: 1399/04/25 بازدید:15 […]

عملیات اجرایی احداث مخزن 1000 متر مکعبی بتنی طرح آبرسانی به منطقه ویژه اقتصادی لارستان مناقصه یک مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/05/20 3 نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/31

بازدید:3

عملیات خرید و نصب تجهیزات مورد نیاز طرح احداث تصفیه خانه آب شرب شهر فیروزآباد مناقصه یک مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/05/11 15 نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/25

بازدید:15

عملیات خرید و نصب تجهیزات مورد نیاز طرح احداث تصفیه خانه آب شرب شهر فیروزآباد مناقصه یک مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/05/05 31 نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/18

بازدید:31

خرید لوله و متعلقات پروژه تکمیل خط انتقال GRP وابسته به طرح انتقال آب از سد تنگاب تا دشت فیروزآباد مناقصه یک مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/05/05 18 نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/18