عملیات اجرایی احداث مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی بتنی…

عملیات اجرایی احداث مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی بتنی طرح آبرسانی به منطقه ویژه اقتصادی لارستان مناقصه یک مرحله‌ای مدیریت قراردادها ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۸ نمایش مشروح آگهی تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ بازدید:۱۸ عملیات خرید و نصب تجهیزات مورد نیاز طرح احداث تصفیه خانه آب شرب شهر فیروزآباد مناقصه یک مرحله‌ای مدیریت قراردادها ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۲۳ نمایش مشروح آگهی تاریخ ثبت: ۱

عملیات اجرایی احداث مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی بتنی طرح آبرسانی به منطقه ویژه اقتصادی لارستان مناقصه یک مرحله‌ای مدیریت قراردادها ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۸ نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

بازدید:۱۸

عملیات خرید و نصب تجهیزات مورد نیاز طرح احداث تصفیه خانه آب شرب شهر فیروزآباد مناقصه یک مرحله‌ای مدیریت قراردادها ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۲۳ نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: ۱