عملکرد مدیریت مصرف برق در خراسان رضوی توسط توانیر ارزیابی شد

عملکرد مدیریت مصرف برق در خراسان رضوی توسط توانیر

به گزارش برقاب،مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: ارزیابان شرکت توانیر با حضور در این استان عملکرد این شرکت در حوزه مدیریت مصرف برق را بررسی کردند.

به گزارش روابط عمومی، حسینعلی دیندار افزود: پیرو ابلاغ دستورالعمل پایش عملکرد شرکتهای توزیع نیروی برق در زمینه مدیریت مصرف برق در آذرماه سال جاری توسط وزارت نیرو، هماهنگی لازم برای کسب آمادگی در این زمینه انجام شد.

وی بیان کرد: ارزیابان توانیر ارزیابی حوزه مدیریت مصرف برق خراسان رضوی را در روز ۳۰ بهمن ماه با بازدید میدانی و بررسی مستندات مدیریت مصرف شهرستان قوچان آغاز کردند.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: ارزیابی حوزه ستادی توسط ارزیابان توانیر از یکم اسفندماه با برگزاری مراسمی با حضور مدیرعامل شرکت، اعضای کمیته عالی مدیریت مصرف و کاهش پیک، مجریان ستادی برنامه های مدیریت مصرف انجام شد، سپس مجریان ستادی برنامه های مدیریت مصرف این شرکت نسبت به ارائه گزارش در این خصوص اقدام کردند.

دیندار اظهار کرد: در فرآیند ارزیابی حوزه ستادی شرکت توزیع برق خراسان رضوی، ارزیابان از مرکز پایش فهام، امور دیسپاچینگ و فوریتهای برق، مرکز سمپات دیدن و عملکرد این بخشها را بررسی کردند.

وی اضافه کرد: نشست پایان ارزیابی مدیریت مصرف برق توسط ارزیابان توانیر در روز دوم اسفند ماه با حضور مدیرعامل، اعضای کمیته عالی مدیریت مصرف و کاهش پیک بار، مجریان ستادی برنامه های مدیریت مصرف در محل ستادی شرکت توزیع برق خراسان رضوی برگزار شد