عملیات اجرایی توسعه سه فیدر پست شهر صنعتی رشت

عملیات اجرایی توسعه سه فیدر ۲۰ کیلوولت پست ۶۳.۲۰ کیلوولت شهر صنعتی رشت با استفاده صد درصدی از تجهیزات ساخت داخل آغاز شد. به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای گیلان، «محمد افتخاری» با اعلام این مطلب گفت: این پروژه شامل خدمات مهندسی، تامین تجهیزات، عملیات ساختمانی و تست و راه اندازی بوده و […]

عملیات اجرایی توسعه سه فیدر ۲۰ کیلوولت پست ۶۳.۲۰ کیلوولت شهر صنعتی رشت با استفاده صد درصدی از تجهیزات ساخت داخل آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای گیلان، «محمد افتخاری» با اعلام این مطلب گفت: این پروژه شامل خدمات مهندسی، تامین تجهیزات، عملیات ساختمانی و تست و راه اندازی بوده و در راستای برآورده شدن نیاز بار واحد های صنعتی و به منظور برقرسانی پایدار و مطمئن شهرک صنعتی رشت در حال انجام بوده که در سال ۱۴۰۰ به بهره برداری خواهد رسید.
وی افزود: این پروژه در محل پست ۶۳.۲۰ کیلوولت رشت واقع در شهر صنعتی رشت و با سرمایه گذاری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال و از طریق منابع داخلی شرکت برق منطقه ای گیلان به سرانجام خواهد رسید.