عشایر و روستا نشینان ازتوابع سمیرم، تصمیم ساز مدیریت منابع آب منطقه شدند

عشایر و روستا نشینان بخش پادنای وسطی ازتوابع سمیرم، تصمیم ساز مدیریت منابع آب منطقه شدند.

عشایر و روستا نشینان بخش پادنای وسطی ازتوابع سمیرم، تصمیم ساز مدیریت منابع آب منطقه شدند

به گزارش برقاب،  روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان، سومین کارگاه یک روزه جلب مشارکت مردمی در مدیریت منابع آب حوضه آبریز ماربر بیست و سوم خرداد ماه در مسجد روستای کیفته گیوسین از توابع پادنا وسطی با حضور جمعی از معتمدین محلی و اعضای شوراهای بخش و روستا و دهیاری های روستاهای دارای تعارض با مدیریت منابع آب این حوضه برگزار شد.

بررسی مشکلات حادث از منابع آب توسط تیم تسهیلگران حرفه ای در روستاهای عربشاه، دیلی، خاکدانه،دیده جان، کیفته گیوسین، قنات، خفر، مورک، خینه و شهر کمه و‌ مناطق عشایر نشین دهستان سفلی  و‌، وسطی  که به نوعی با حوضه آبریز ماربُر مرتبط می باشند، محور اصلی گفتکوی مشورتی کارگاه های فوق بود.

این کارگاه مشورتی در ادامه،  از طریق احصاء و اولویت بندی مشکلات بازگو شده از جانب مردم محلی و همچنین تشریح نوع و میزان مطالبه،تعیین متولی اصلی و نقش آن در حل معضل و بیان درجه اهمیت مطالبه با استفاده از تکنیک های  تسهیلگری به کار خود ادامه داد.

سپس، معتمدین محلی ۹ روستا و یک شهر بخش پادنا وسطی و همچنین عشایر منطقه با تشریح جدول مطالبات احصا شده و تبادل نظرات با حاضران نسبت به واقعی سازی مطالبات و جهت دهی آنها در راستای شرح وظایف شرکت آب منطقه ای اصفهان به عنوان اصلی ترین دستگاه متولی در حوزه منابع اب اقدام نمودند.

انجام مصاحبه و اخذ نظرات ذینفعان در خصوص آب شرب منطقه و مطالبات آنان در خصوص تأمین آب کشاورزی و ملاحظات زیست محیطی منطقه پایان بخش این رویداد بود.

شرکت آب متطقه ای اصفهان اولین سازمان استانی متولی آب در سطح کشور است که با بهره گیری از شیوه های فعال تسهیل گری و تشکیل حلقه واسط دولت و مردم ، نسبت به جلب  مشارکت جوامع محلی و احصا مطالبات مردمی به صورت مداخله میدانی در مقیاس شهر و روستا و سهیم کردن نظرات مردم در برنامه ریزی منابع آب، کوشیده است.

شهرستان سمیرم نیز  با حمایت های جدی مقامات ملی، استانی و شهرستانی؛ در سال «جهت تولید با مشارکت مردم» صدر نشین این رویداد نوین در صنعت آب کشور شده است .

شهرستان سمیرم در ۱۶۵ کیلومتری جنوب شهر اصفهان قرار دارد.