عبور پیک مصرف برق خوزستان از کانال 8800 مگاوات/ به صدا درآمدن سیستم‌های اعلان هشدار دمای تجهیزات شبکه برق‎‎

سخنگوی شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: پیک مصرف برق استان خوزستان برای اولین بار از کانال 8800 مگاوات نیز عبور کرده و یک پیک تاریخی جدید را بر قله 8806 مگاوات ثبت کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای خوزستان، کیومرث زمانی بیان کرد: رقم ثبت شده برای هشتمین بار در سال جاری ( 4 بار در تیر و 4 بار در مردادماه سال جاری) پیک تاریخی قبلی مصرف برق خوزستان که به مقدار 8518 مگاوات و مربوط به تابستان سال 1399 بوده را شکسته است. این رقم همچنین تاکنون سیزده مرتبه، رکورد مصرف برق سال گذشته ( 8489 مگاوات) را شکسته و از همه ارقام قبلی نیز عبور کرده است.

وی با بیان اینکه علت این افزایش پیک مصرف برق، افزایش دما است، افزود: پیک دمایی نیز دمای 54 درجه را در سال جاری ثبت کرده که یک پیک تاریخی مربوط به سال 1356 و 1396 است.

معاون برنامه‌ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه‌ای خوزستان تصریح کرد: پیک ثبت شده 8806 مگاوات در روز گذشته (سه‌شنبه 18 مرداد) سبب عملکرد سیستم اعلام هشدار افزایش دمای روغن برخی ترانسفورماتورهای شبکه و به تبع منجر به محدودیت هایی در تامین بار مشترکین (کمتر از 1 درصد کل بار شبکه) بصورت جزئی گردید.

زمانی با بیان اینکه این مساله نشان می دهد که دمای کار ترانسفورماتورها در خوزستان می‌بایست برای ارقام بالاتر از دمای 54 درجه سانتی‌گراد طراحی گردد، اضافه کرد: شرکت برق منطقه ای خوزستان چند سالی است که این مهم را عملیاتی نموده و با توجه به تغییرات اقلیمی در منطقه و جهان، در اسناد خرید ترانسفورماتورهای قدرت، تحمل افزایش دما (TEMPERATURE RISE) 58 تا 60 درجه سانتی‌گراد را درخواست می‌­نماید.

وی تاکید کرد: ضروری است هزینه‌های تغییرات اقلیمی در بودجه شرکت برق منطقه ای خوزستان جهت افزایش ظرفیت و همچنین طراحی ترانسفورماتورها و تجهیزات با قدرت سازگاری بیشتر با محیط، پیش بینی و تامین نقدینگی آن با اولویت صورت پذیرد.

سخنگوی شرکت برق منطقه‌ای خوزستان با توجه به ماندگاری توده هوای گرم از مشترکین خواست که برای حفظ پایداری شبکه برق، مدیریت مصرف برق به ویژه در ساعت‌های پیک را سرلوحه برنامه‌های مصرفی خود قرار دهند.