عبور موفق از اوج مصرف برق با همکاری صنایع بوشهر

نشست گذر موفق از پبک بار تابستان سال ۱۴۰۲ باحضور مدیران اداره صمت ، شرکت شهرکهای‌ صنعتی بوشهر ، منطقه ویژه اقتصادی و نمایندگان صنایع به میزبانی شرکت توزیع نیروز برق برگزار گردید .

به گزارش برقآب، به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر : نشست عبور موفق از اوج مصرف بار تابستان سال ۱۴۰۲ باحضور مدیران اداره صمت ، شرکت شهرکهای‌ صنعتی بوشهر ، منطقه ویژه اقتصادی و نمایندگان صنایع به میزبانی شرکت توزیع نیروز برق برگزار گردید .

مهندس حشمتی رییس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق با اشاره به تجربیات موفق سال گذشته و تعامل و همکاری های صورت گرفته ، نقش صنایع را در تامین برق پایدار و رعایت الزمات و اعمال مدیریت بار بدون خدشه به تولید از دستاوردهای مهم عنوان داشتند و بر لزوم تداوم برنامه ریزی مطابق ابلاغیه های صادره و تفاهم نامه های فی مابین وزارت نیرو و صمت تاکید نمودند .

در ادامه نشست عبور موفق از اوج مصرف معاونین و مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیز موفقعیت های حاصل را نتیجه تبیین و مسئولیت پذیری و همکاری صنایع استان دانستند .

مدیران صمت ، شرکت شهرکهای صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی، نمایندگان صنایع نیز ضمن ابراز رضایت از رویکرد سال گذشته شرکت توزیع نیروی برق در تعامل با صنایع استان بر همکاری با شرکت برق استان برای عبور از تابستان جاری با برنامه ریزی و همکاری دوجانبه تاکید نمودند.