با حفر و تجهیز یک حلقه چاه جدید؛

ظرفیت تولید آب شهر فارغان افزایش یافت

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان از حفر و تجهیز یک حلقه چاه با هدف پایداری آب شهر فارغان حاجی آباد خبر داد.

ظرفیت تولید آب شهر فارغان افزایش یافت

به گزارش برقاب، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان از حفر و تجهیز یک حلقه چاه با هدف پایداری آب شهر فارغان حاجی آباد خبر داد.عبدالحمید حمزه پور با بیان اینکه با وارد مدار شدن این چاه، ۲۴ لیتر بر ثانیه به تامین آب این شهر اضافه شد، افزود: با حفر و تجهیز این چاه وضعیت ظرفیت تولید آب جمعیتی بالغ بر ۴ هزار نفر بهبود یافت.وی افزود: علاوه بر حفر و تجهیز یک حلقه چاه، ۲ کیلومتر خط انتقال و شبکه برق اجرا و یک باب اتاقک سرچاهی احداث شد که برای این حجم عملیات، اعتباری بالغ بر ۸۵ میلیارد ریال هزینه شده است.به گفته مدیرعامل آبفا، در حال حاضر نیاز آبی فارغان از طریق سه حلقه چاه تامین می شود.گفتنی است، تا پیش از این، با هدف رفع کمبودهای آب شرب فارغان،  تولید آب این شهر از طرق چاه واقع در روستای مزرعه تامین می شد