ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب گناوه و دیلم افزایش می‌یابد

معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آبفای استان بوشهر در بازدید مدیر دفتر نظارت و بر بهره‌برداری فاضلاب کشور و اعضا کمیته تصویب طرح‌های فاضلاب از طرح‌های فاضلاب با اشاره به طرح ارتقاء تصفیه‌خانه فاضلاب گناوه و دیلم اظهار داشت: در راستای تصویب مطالعات طرح ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب گناوه و دیلم این مهم در جلسه نهایی روز 23 فروردین تصمیم‌گیری می‌شود.

روح اله دوانی افزود: با تصویب طرح مذکور و در صورت تامین اعتبار اقدامات لازم برای عملیات ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب گناوه و دیلم صورت می گیرد.
وی تصریح کرد: برای بهره‌مندی محلات مختلف گناوه و دیلم از فاضلاب، طرح توسعه و ارتقاء ظرفیت تصفیه‌خانه در دستور کار قرار گرفته است.
معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آبفای استان بوشهر بیان کرد: در اجرای این طرح ضمن اصلاح ابزار‌های تصفیه‌خانه، وضعیت کانال‌های خروجی و ورودی آن بهبود می‌یابد.
وی از افزایش ظرفیت اسمی تصفیه‌خانه فاضلاب دیلم و گناوه خبر داد و بیان کرد: ارتقا تصفیه‌خانه و شبکه ، احداث کانال پساب، و توسعه شبکه اصلی و فرعی از برنامه‌های طرح ارتقاء تصفیه‌خانه فاضلاب گناوه و دیلم است.