طرح ۹۸ پرونده مرتبط باشرکت در دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۹

مدیرحقوقی و دبیرکمیسیون تبصره ۵ شرکت آب منطقه ای استان از طرح ۹۸ پرونده مرتبط باشرکت دردیوان عدالت اداری درسال ۱۳۹۹ خبرداد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، حمید حسامی اعلام داشت : درراستای اعتراضات اشخاص به آرای صادره از کمیسیون تبصره ۵ شرکت درسال ۱۳۹۹ تعداد۹۸ پرونده دردیوان عدالت اداری توسط […]

مدیرحقوقی و دبیرکمیسیون تبصره ۵ شرکت آب منطقه ای استان از طرح ۹۸ پرونده مرتبط باشرکت دردیوان عدالت اداری درسال ۱۳۹۹ خبرداد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، حمید حسامی اعلام داشت : درراستای اعتراضات اشخاص به آرای صادره از کمیسیون تبصره ۵ شرکت درسال ۱۳۹۹ تعداد۹۸ پرونده دردیوان عدالت اداری توسط اشخاص مطرح گردید.
لازم به ذکر است رسیدگیهای دردیوان عدالت اداری غالبا بدون حضور طرفین دعوی وصرفاباتبادل لوایح انجام میگردد. ودرنهایت رای مقتضی دردیوان عدالت صادرمی شود.