طرح کنترل و بازرسی وضعیت مصرف برق دستگاه های اجرایی سمنان

طرح کنترل و بازرسی وضعیت مصرف برق ساختمان های اداری، از سوی ضابطین شرکت توزیع برق استان سمنان اجرایی می شود. معاون فروش و خدمات مشترکین این شرکت با بیان خبرفوق گفت: باتوجه به افزایش مصرف برق به دلیل استفاده از سیستم های برودتی و لزوم مدیریت بهینه مصرف انرژی الکتریکی در فصل تابستان، ضابطین […]

طرح کنترل و بازرسی وضعیت مصرف برق ساختمان های اداری، از سوی ضابطین شرکت توزیع برق استان سمنان اجرایی می شود.

معاون فروش و خدمات مشترکین این شرکت با بیان خبرفوق گفت: باتوجه به افزایش مصرف برق به دلیل استفاده از سیستم های برودتی و لزوم مدیریت بهینه مصرف انرژی الکتریکی در فصل تابستان، ضابطین مدیریت مصرف این شرکت در کلیه شهرستان های استان، وضعیت مصرف برق ادارات را کنترل و بـازرسی می نمایند.

محمدرضا لشکری با اشاره به این که بازدید از ساختمان های اداری و بانک ها به منظور بررسی میزان مصرف برق و نحوه اجرایی شدن راهکارهای مدیریت مصرف انجام می شود یادآور شد: چک لیست های خود ممیزی انرژی و بهینه سازی مصرف برق ساختمان های اداری از قبل در اختیار دستگاه ها قرار گرفته و اجرای آن برای مشارکت در کاهش پیک بار تابستانی ضروری است.

وی افزود: استفاده از دورکُند کولرهای آبی، نصب سایه بان برروی سیسـتم های سرمایشی، تنظـیم دمای سیـستم های برودتی بین ۲۴ تا ۲۶ درجه سانتی گراد، بهره گیری از سنسور حضور در راهروها و سرویس های بهداشتی، استفاده از مولّد اضطراری در ساعات پیک روز” ۱۲ ظهر الی ۱۶ ” و خاموش نمودن لامپ ها و تجهیـزات اداری و سیستم های سـرمایشی در پایان وقت اداری، از جمله مواردی هستند که ضابطین مدیریت مصرف در شهرسـتان ها به منظور بهینه سازی و کاهش مصـرف برق به مسـئولیت رابط یا مدیر انرژی ساختمان های اداری، تاکید و یادآوری می نمایند.