طرح ملی کمربند هارنس در توزیع برق استان مرکزی به شکل پایلوت اجرا شد.

در مسیر تحقق پروژه های پویش الف – ب – ایران وزارت نیرو ؛ طرح ملی کمربند هارنس در توزیع برق استان مرکزی به شکل پایلوت اجرا شد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان مرکزی، با حضور “مهندس جریان قلم” رییس گروه های ایمنی توانیر و گروه های اجرایی برقکاری از شرکت توزیع […]

در مسیر تحقق پروژه های پویش الف – ب – ایران وزارت نیرو ؛ طرح ملی کمربند هارنس در توزیع برق استان مرکزی به شکل پایلوت اجرا شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان مرکزی، با حضور “مهندس جریان قلم” رییس گروه های ایمنی توانیر و گروه های اجرایی برقکاری از شرکت توزیع برق کردستان در شهرستان ساوه ، فاز نهایی کاربرد کمربند هارنس در صنعت توزیع برق به عنوان جایگزین کمربندهای کنونی برقکاران با موفقیت مورد بررسی وآزمایش میدانی قرار گرفت.
براساس این گزارش ،رساندن ریسک ناشی از خطر سقوط قبل از استقرار کامل روی شبکه به حد صفر، جهت انجام تعمیرات ایمن روی شبکه های با آرایش جلوبر و نیز امداد و نجات افراد حادثه دیده از روی شبکه و اجرای کامل ماده قانونی حفاظت کار در خصوص مهار فرد صعود کننده از ارتفاع 1.2متری به وسیله ابزار هارنس با شرایط بومی صنعت برق به عنوان جایگزین کمربندهای قدیمی برای اولین بار در کشور به وسیله شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی اجرا شد.
صعود و فرود برقکاران از پایه های برق با استفاده از یراق بومی سازی شده و به وسیله کمربند هارنس انجام می شود و کمربندهای قدیمی جمع آوری خواهدشد.
براساس مطالعات علمی انجام شده از سوی دفتر ایمنی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی و تحلیل سلسله مراتبی ایمنی نیز این تکنولوژی از ضریب ایمنی و پایایی برخوردار است .
گفتنی است ،تهیه مشخصات فنی والزامات بکارگیری سیستم جلوگیری از سقوط هارنس یکی از ماموریت های ویژه ملی ابلاغیه توانیر از جانب وزارت نیرو است که در شرکت توزیع برق استان مرکزی کلید خورد.