طرح مانور بزرگ سیم به کابل در شهرستان حاجی آباد

شروع مانور جهادی سیم به کابل بعد از سخنرانی مهندس کریمی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان و همچنین سخنرانی علی خرم نسب فرماندار شهرستان حاجی‌آباد آغاز شد.

طرح مانور بزرگ سیم به کابل در شهرستان حاجی آباد

به گزارش برقآب، مهندس کریمی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان با تاکید بر عزم جدی مدیران صنعت برق در این استان برای تداوم این طرح‌  اظهار داشت :سیم های مسی در شبکه مشکلات زیادی دارند از جمله اینکه به دلیل گران بودن مس در معرض شدید سرقت هستند، در مواجهه با برخورد اشیا و درختان آسیب پذیر بوده و تلفات برق، برق گرفتگی ، صدمه به محیط زیست و افت ولتاژ نیز در آنها زیاد است.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان به مزایای کابل خودنگهدار اشاره کرد و گفت: شبکه کابل خودنگهدار ، عایق و سه فاز بوده و معایب سیم مسی را ندارد، افت ولتاژ را رفع می کند، تلفات برق و برق گرفتگی را به شدت کاهش می دهد، حریق را منتفی می کند و سرقت از آن تا حدود زیادی ممکن نیست
قبل از آغاز طرح مانور بزرگ سیم به کابل  مدیرعامل شرکت توزیع و فرماندار شهرستان حاجی آباد درحین انجام کار از گروه‌های اجرایی بازدید و نحوه عملکردها را ارزیابی کردند