مدیرعامل شرکت آبفا کردستان:

طرح جهاد آبرسانی در ۱۶۹ روستای استان کردستان

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان در حاشیه گردهمایی مدیران عامل شرکت های آب و فاضلاب سراسر کشور در مشهد گفت: طرح جهاد آبرسانی در 169 روستا در قالب قراردادی به مبلغ 527 میلیارد تومان در حال اجراست و 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

طرح جهاد آبرسانی در ۱۶۹ روستای استان کردستان با ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست. به گزارش برقاب، روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کردستان مهندس محمد فرهاد افزود: این استان ۱.۸ میلیون نفر جمعیت دارد که ۱.۳ میلیون نفر در حوزه شهری و مابقی در حوزه روستاها در ۳۳ شهر و یکهزار و ۶۷۷ روستا زندگی می کنند.
وی اضافه کرد: ۹۹.۹ درصد جمعیت شهری تحت پوشش خدمات آب و ۹۶.۵ درصد جمعیت تحت پوشش شبکه جمع آوری فاضلاب هستند.
مهندس فرهاد افزود: ۷۵ درصد فاضلاب جمع آوری شده در ۸ تصفیه خانه، تصفیه و از پساب آن در بازچرخانی آب استفاده می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان خاطرنشان کرد: در حوزه روستایی نیز ۷۶ درصد جمعیت تحت پوشش خدمات آب هستند و یکهزار و ۳۰ روستا از یکهزار و ۶۷۷ روستا تحت پوشش این شرکت هستند.
مهندس فرهاد افزود: با اجرای طرح جهاد آبرسانی ۶۷ هزار نفر از جمعیت روستایی تحت پوشش آبرسانی قرار می گیرند.
وی گفت: برنامه ریزی برای اجرای فاز دوم این طرح نیز در دست اقدام است و ۱۵۰ روستای دیگر تحت پوشش این طرح قرار می گیرند.
مهندس فرهاد ادامه داد: برای سال ۱۴۰۲ نیز پروژه هایی برای مدیریت تنش آبی برنامه ریزی شده که احداث و تکمیل تصفیه خانه آب شهر دیواندره و حفر و تجهیز ۲۳ حلقه چاه از پروژه های در دستور است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان افزود: پروژه خط انتقال ۵ کیلومتری سقز نیز با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجراست.
فرهاد ادامه داد: امسال نیز ۳۹۳ کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع در شهرها و روستاهای استان با ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار اجرا شده که در طول تاسیس این شرکت اقدامی بی نظیر است.
وی افزود: از مهمترین دغدغه های شرکتهای آب و فاضلاب تامین آب و کاهش بارندگی هاست و در این استان از ۱۶۴ میلیون متر مکعب آب مورد نیاز استان ۵۱ درصد از آبهای سطحی و مابقی از منابع زیرزمینی تامین می شود.
وی در پایان تاکید کرد: باید برنامه ریزی دقیق داشته باشیم تا در شرایط تنش آبی با مشکل مواجه نشویم.